Učivo od 30.11. do 4.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.11. do 4.12. 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování- vyjmenovaná slova B, L, M, P, určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen. PS Hravá čeština do str. 28. 

 

Matematika 

Dělení jednomístným číslem. Uč. str. 37/7, 8, 10. Bonus: cv. 11, PS M str. 26/8, Krokování na schodech uč. str. 40, PS M str. 27/1, 2, 3. 

Geometrie – rovinné útvary – uč. Str. 28/1, 2, 3, 4, PS str. 18/1, 19/5 

MIND- pracovní listy budou rozdány ve škole 

 

 

Anglický jazyk 

 

Unit 4 – in the city 

Review A –str. 18-19 

 

Přírodověda  Obratlovci a bezobratlí živočichové, potravní vazby hub, rostlin a živočichů. 
Vlastivěda 

Vznik českého státu – červená učebnice str. 16. 

Státní symboly, státní svátky – modrá učebnice str. 14. 

Výchovy a volitelné předměty 

TV – aktivní pobyt venku 

VV + PČ – vánoční ozdoby 

 

  

29.11.2020