Učivo od 4. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. 1. – 8. 1. 

Třída:  1.E 

 

 

Český jazyk 

Písmeno N. 

Čtení uzavřených slabik. 

Psaní e, i. 

Uvolňovací cviky. 

Matematika 

Počítáme do 9, 10. 

Krokujeme. 

Rozdělujeme. 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

 

Prvouka 

Rodina – příbuzenské vztahy. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

04.01.2021