Učivo od 4. října

Český jazyk Říjen: 1. týden    
pondělí      

1. hodina

 

 

uč. str. 17, cv. 22

Vyprávění

 

 

Online – fólie, počítač prezentace.

 

 

  uč. str. 17, cv. 23

Ze žluté nabídky vybírej slova a vytvoř věty.

Vytvoř větu o jednom slově (2, 3, 4, 5 slovech).

Nejdelší vytvořenou větu napiš.

Mazací destička.
  Pracovní list 1.3

Vypravování 1

Vyprávěj, co o prázdninách dělaly tyto děti.

Pracovní list 1.3

Pro online – sken.

  PS – str. 11, cv. 9, 10 Společná práce. Kalendář – ke cv. 10
  PS – str. 11, 11  DÚ. Kalendář – ke cv. 11
úterý      

1 hodina

 

 

Hra

(zařadit si dle času)

Hra – Co bylo na obraze?

Děti si prohlédnou obrázek (např. na zadní nástěnce – plakát s autobusem).

Po chvíli se otočí a jmenují, co si zapamatovali.

Později – použijí celé věty.

a) slova mohou napsat na mazací destičku

b) lze zpřesnit zadání např.

piš jen slova začínající na určitou hlásku nebo trojslabičná.

Za každé slovo bod, kdo získá nejvíce bodů je vítěz.

Plakát na zadní nástěnce – autobus.

Mazací destička.

Online – obrázek např. na nádraží, zemědělské práce,na poště.

 

 

Uč. str. 18 – text

Význam slova.

Text přečíst – hlasité čtení.

Cvičení pod textem

1. odrážka – ústně

2. odrážka – vysvětlit význam

+ Poučka.

.
 

Uč. str. 18, cv. 1

ústně

Vybrat slovo z textu, o němž jsme nemluvili. Vysvětlit, co znamená.

 

 
 

Uč. str. 18,cv. 2

ústně

Vytvořit větu tázací a přací k horní fotografii.  
  PS str. 12, cv. 1,2    
středa      

1 hodina

 

dvojice

 

Uč. str. 19, cv. 3

Rozhovor – ve dvojicích si vybrat jednu fotografii a vést rozhovor.

Dobrovolníci předvedou před třídou.

 
  Tamtéž cv. 4

Básnička – četba,

Vyhledat rýmy zakroužkovat na fólii.

 

fólie
  Tamtéž  cv. 5 Tvoříme věty rozkazovací.  
  PS str. 12, cv. 3 Opis vět na volné řádky.  
pátek      

1. hodina

 

 

Uč. str. 20

Ústně

Str. 21

Rozhovor nad obrázkem.

Vysvětlení – slova Nadř. Podř. Souř., doplnit na lístky, co do řady nepatří.

 

fólie

 

 

PS str. 13, cv. 4 Škrtni slovo, které do řádku nepatří. .
  PS str. 13, cv. 5

Skládej slova ze slabik, použít pastelky,

slova vypsat na řádek.

Doplnit odpovědi.

 
Matematika Říjen: 1. týden    
pondělí      
1  hodina PS str. 16, cv. 3 Online – součtová tabulka.

 

 

  PS str. 16, cv. 5 Kostky jsou uloženy ve třídě nebo je mají děti doma. Kostky na stavbu.
  PS str.17, cv. 6 Možné dvojice. Kostky na stavbu.
  PS str. 17, cv. 7 Doplnit tabulku.  
  PS str. 17, cv. 10 DÚ – spravedlivě rozděl.  
úterý      
1 hodina PS str. 17, cv. 9   Červená a modrá kostka.
  PS str. 18, cv. 2 Přetahovaná – děda Lesoň.  
  PS str. 18, cv. 3 Vyznačit si tužkou požadované pole a pokládat pouze parkety. Řešení překreslit do učebnice. Fólie se čtverečkovanou podložkou
  PS str. 18, cv. 4 Rozdělit na čtvrtiny.  
  PS str. 18, cv. 5 Pavučiny.  
středa PS str. 18, cv. 6 Mince – rozdělit. mince
1 hodina PS str. 19, cv. 7 Cvičiště  
1 hodina PS str. 19, cv. 8 Krokování Krokovací pás
  PS str. 19, cv. 9 Trojice  
  PS str. 19, cv. 11 Porovnej.  
  PS str. 19, cv. 10 DÚ – doplnit poslední třetinu hodiny. Papírové hodiny pro učitele
čtvrtek PS str. 20 cv. 2 Hadi. Krokovací pás.

 

 

 

PS. str. 20, cv. 3 Krokování. Krokovací pás.
  PS str. 20, cv 4 Součtové trojúhelníky.  
  PS str. 20, cv. 6 Rozdělit na tři čísla.  
  PS str. 20, cv. 1

1 . sloupeček – ve škole

2. sloupeček – DÚ

 
pátek PS str. 18 cv. 1 Autobus. Do fólie novou tabulku na autobus.

 

 

 

PS. str. 20, cv. 5 Parkety.

Parkety a fólie.

Připravit si obří parkety na tabuli a velkou mřížku.

  PS str. 21, cv 8 Parkety. Parkety – fólie.
  PS str. 21, cv. 11 Rozdělit na tři čísla.  
dvojice PS str. 21, cv. 10 Hra – sova.  
Čtení Říjen: 1. týden    
pondělí      
1 hodina Uč. str. 18

Hymna.

Kde domov můj.

Výklad – hymna – slavnostní píseň, která se hraje, zpívá při významných událostech např. státní, olympijská.

Vysvětlení pojmů – lučina, bor, sad, stkví se, ráj (viz i video).

Lze na interaktivní tabuli pustit na těchto odkazech.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

olympijská hymna

https://www.youtube.com/watch?v=D6cVZcBHkwA

 
  PS str. 10, cv. 1

Spojit tvrzení s mapou.

 

Mapa ČR – na interaktivní tabuli.
  cv. 2 Napsat jednu větu.  
  cv. 3 Doplnit slova hymny – viz Čítanka.  
úterý Čítanka str. 15

J. Brukner – báseň Česká krajina.

Hlasité čtení-

 
 

PS str. 11, cv. 4,5.

 

   
  PS str. 11, cv. 6 Hlasité čtení.  
čtvrtek Čítanka str. 16

Česká republika.

Hlasité čtení.

Otázky navíc: Co znamená zlatá Praha, stověžatá Praha (uveď další slova, která jsou tvořena podobně).

Znáš nějakou českou lidovou písničku? Zazpívej ji.

Znáš nějakou českou nebo moravskou lidovou pohádku?

 

.
  PS str. 11, cv. 7 Křížkovat.  

 

 

PS str. 25 Uvolňovací cviky – čárkování – déšť a okraj stromu.  
pátek

Čítanka str. 19

Báseň Řehoř

Trénovat jazýček na ř.

Kde leží Říp?

Kam se praotec díval? – Vyhledej Krkonoše, České Středohoří. Krušné hory.

Která znáš další pohoří i ve světě?

 

Pověst o Čechovi

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

 

Mapa ČR a světa.
  PS str. 12, cv. 8

Společná práce s tabulí.

du.ceskatelevize.cz/video/1261-karel-iv-jeho-doba-a-zivot

 

Krátký text o Karlu IV. – do dvojic.

Pátek

1 hodina

1. týden    
  Uč. str. 13 Jak zjišťovat počasí. Plastová láhev, větrník nebo fáborek, teploměr,zavařovací sklenice, šišky – borová, smrková, modřínová,permanentní fix, teploměr, pracovní list z Přílohy, aplikace v mobilním telefonu o Počasí.
    Výroba meteostanice.  
    Tvorba srážkoměru, anemometru, měření teploty.  
  Hra. Hra na dané přístroje (anemometr – pohyb větru – točení, teploměr – přikrčit se, šišky – rozevírají se, zavírají).  
  Pexeso Výroba, karta se symbolem počasí a popisek. čtvrtka
  Hra Na televizní předpověď – symboly počasí na tabuli a ve skupince nacvičí předpověď.  
  PS str. 7 Zjišťujeme venkovní teplotu a oblékáme se dle počasí.  

04.10.2021