Učivo od 7. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Od 7.června 

Třída:  1.E 

 

 

Český jazyk 

Slabiky – bě, pě, vě, mě 

Psaní písmene – c, C,g,G 

 

 

 

 

Matematika 

Orientujeme se v čase. 

Autobus – zápis. 

Pavučiny. 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

 

Prvouka 

Kalendář – dny, týdny, měsíce. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

07.06.2021