Učivo od 8. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  3.E 

 

 

Český jazyk 
 
  1. den 

Procvičování – slovní druhy, i-y 

PS str. 29, 30 

 
   2. den 

Příslovce 

Uč. str. 141, šipka dole Ptej se na slova …  (ústně) 

Uč. str. 142, tabulka – přečíst, co je příslovce (ústně) 

Uč. str. 142  cv. 9,10, 11, 12 (ústně nebo fólie) 

PS – str. 31 

Sloh 

Uč. str. 144 text a cv. 18 (osnovu písemně) 

uč. str. 145, cv. 21 a 22 (osnovu písemně, vyprávění ústně) 

 
   3. den 

Uč. str. 141, cv. 7 (písemně) 

Částice a citoslovce 

Uč. str. 149, od odrážky, přečíst poučení o citoslovci 

cv. 5 – ústně 

uč. str. 150,  cv. 7 – ústně 

Uč. str. 150 – tabulka – poučení o částicích 

a cv. 9, 10 (ústně) 

PS str. 34, cv. 2 

PS str. 35, cv. 3 

 
   5. den 

Diktát uč. str. 151, cv. 13 písemně 

Uč. str. 154, cv. 20, 21 (ústně) 

PS – str. 32 

 
Čtení  1.den 

Čítanka str. 138 – 139 (číst, otázky ústně) 

PS str. 30, cv. 11,12 

 
   2. den 

Čítanka str. 145 – 147 (číst, otázky ústně) 

PS str. 40, cv. 15,16 

 
   3. den 

Čítanka str. 148 – 149 (číst, otázky ústně) 

PS str. 40, cv. 17 a str. 41, cv. 18, 19 

 

 

Matematika 
 
  1. den 

Opakování –  jednotky délky a času 

PL – viz příloha 📷 

Uvědom si ve cv. 3, že přednost má vždy násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. 

Opakování – tělesa – 

Početník Geometrie (bílý PS) str.15,cv. 7, 8,  

str. 14, cv. 9 – navíc  

Geometrii mají děti u sebe, pro jistotu jsem naskenovala do Přílohy. 

 
   2. den 

Dělení se zbytkem 

uč. str. 88 – přečti si tabulku, 

uč. str. 94, cv. 4 

uč. str. 95, cv. 5 

uč. str. 97, cv. 5 

PL – dělení se zbytkem 

 
   3.den 

Geometrie – Přednášení úseček, porovnávání úseček (online) 

Početník Geometrie (bílý PS) 

str. 18 – 19 

 
   5. den 

Barvení stěn krychle 

Uč. str. 89 – přečti si tabulku  

cv. 1, 2 

Barvení hran krychle 

uč. str. 94 – tabulka a cv. 1 

Přestavba 

uč. str. 90, cv. 1 

 

 

 

Anglický jazyk  CLIL 
Prvouka 
1.den 

Pole živí všechny lidi na Zemi 

uč. str. 68 (prostudovat, otázky ústně) 

PList 30 (viz příloha) 

  

 5. den 

 

Pěstujeme jídlo, oblečení i palivo 

Uč. str. 69 (prostudovat, otázky ústně) 

PS str. 35, cv. 10 

 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
HV   

Poslechni si a nauč se píseň: 

Vosa a bodlák  (uč. str. 65), 

Poslech zde  

https://www.youtube.com/watch?v=4AYr6B3ktkE
 

Napiš si notu čtvrťovou (počítá se na 1 dobu, 

tleskni, drž ruce u sebe a počítej si první) – a každou napsanou notu si vytleskej. 

  

Napiš si notu osminovou (počítá se na půl doby, 

tleskni, drž ruce u sebe a počítej si prv– ) – každou napsanou notu si takto vytleskej. (viz Příloha) 

TV     Při procházce v přírodě – zkus překonávat překážky s netradičním předmětem na hlavě – např. s papírovou čepicí, umělohmotným kloboučkem. Přenášej přes překážky přírodní materiál např. šišky. 

 

08.06.2020