Učivo pro 3.C

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 3.C

 

 

Český jazyk

Procvičujte určování slovních druhů,

Učebnice Čj do strany 73, pracovní sešit do strany 82.

Dlouhodobější úkol – průběžně čtěte knihu a napište zápis do čtenářského deníku.

 

 

Matematika

Obecně – procvičujte písemné sčítání , odčítání a násobení do 1000.

V minutovkách pracujeme samostatně a každý je tudíž na jiné stránce , možno postupně dopracovat vše do strany 20 (není nutné mít vše do 20.3. , označujte datem cvičení, která jste ten den dělali),

v pracovním sešitě doplňte strany 32-34 ( 32/4 a 35/1 možno vynechat)

 

 

Anglický jazyk

17.3: Opakování: oblečení a barvy (např.Have you got a blue shirt? Yes, I have. x No, I haven’t.); , přivlastňovací (Máte Nickovy džíny? – Have you got Nick’s Jeans?) – Crazy Clothes Shop píseň online:

https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA

18.3: Opakování:oblečení, přivlastňovací (Nick’s hat, Jet’s jumper)Novinka: Čí (Whose) otázky: Whose hat is this? It’s the pirate’s hat. učebnice 40; p.sešit 40

19.3: Opakování: oblečení, barvy, Have you got …? Yes, I have. X No, I haven’t.

Novinka: Komická učebnice strana 41 (nahlas přečtěte dvakrát a diskutujte); pracovní sešit 41

Online zdroje:https://quizlet.com/zkc_kr/folders/third-grade-cc-book-1?x=1xqt&i=2iatqy

 

 

 

Prvouka

Opakujte probrané učivo o lidském těle,

Učebnice strany 63-68 (+ dětské encyklopedie).

Dobrovolný úkol – možno si připravit referát o epidemii koronaviru nebo o jednom orgánu lidského těla.

 

Výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

16.03.2020