Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Černošice

Na 2. 6. byla žákům druhého stupně přesunuta enviromentální akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Černošice. Každá ze tříd dostala čtyři odpadkové pytle a 8 rukavic a šli jsme uklízet naše okolí. Tentokrát byla doba úklidu stanovena na čtyři vyučovací hodiny. I tak to byla doba dlouhá, a tak jsme kromě úklidu stihli i zahrát si hry.

Před zahájením úklidu jsme si zahráli hru Latrína.  Paní učitelka s paní asistentkou představovaly „latríngirls“, které razítkem stvrzovaly návštěvu latríny. Latrína byla ukrytá krabička s papírky, na něž dostávaly děti razítka. Každý z návštěvníků latríny měl tři toaletní papíry (1 papír = 1 život) v podobě fáborku na ruce. Aby hra nebyla jednoduchá, po hřišti pobíhají různé „průjmy“, které ostatním škodí, neboť jim berou jejich toaletní papíry. Kromě průjmů je na hracím poli přítomna i jedna zácpa, jejímž úkolem je rozdávat nové toaletní papíry. Vypadalo to, že si děti hru užily.

Poté jsme se vydali na vlastní úklid. Netrvalo dlouho a záhy jsme naplnili pytle až po okraj.

Cestou se někteří osvěžili zmrzlinou či ledovou tříští. Po práci někteří využili aktivního odpočinku a zahráli si na hřišti fotbal, basketbal nebo městečko Palermo. Tím byla akce završena.

03.06.2023