ÚLOHY O POHYBU V PRAXI

Ve středu 19. 5. 2021 jsme se s třídou vydali na atletický ovál. Počasí nám naštěstí přálo, i když chvílemi nám černé mraky naháněly až strach. Naším cílem bylo vyzkoušet si v praxi dva typy slovních úloh o pohybu, kterými jsme se zabývali v hodinách matematiky.

Třída se rozdělila na 4 skupiny. První dvě skupiny si názorně vyzkoušely první variantu úloh, dva jdou proti sobě, druhé dvě skupiny variantu jdeme stejným směrem. Jako naše dráha (s) nám sloužila trať 100 metrů, na která byly i další značky vzdálenosti a tak jsme měli pomocníky pro naše měření.

Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří opravdu závodili a jiní si šli procházkovým tempem. Vzájemně si čas (t) měřili na stopkách v mobilu.

Následně děti spočítaly, jakou rychlostí (v) se pohybovaly. Dokonce se stalo, že se jedné žákyni její spočítaná rychlost zdála malá, a tak si to šla zaběhnout a spočítat ještě jednou!

JD

26.05.2021