Úspěch Kláry Šimčíkové ve fotografické soutěži

Poslední dobou jsme se v rámci výuky výtvarné výchovy devátých tříd zaměřili na fotografii a její působení ve společenském a mediálním prostředí. Po několika projektech jsem žáky, jako už v loňském roce, upozornil na aktuálně probíhající celorepublikovou soutěž ‚Photobase‘, které se žáci základních a středních škol mohou účastnit se svými fotkami ve třech předem daných kategoriích. Témata byla ‚Místo kam se rád vracím‘, ‚Pohyb‘ a ‚Kouzelná diagonála‘.

Do finále se dostalo přibližně 2000 fotografií ze šedesáti škol. Z příspěvků zaslaných našimi žáky se dostal do závěrečného kola jeden snímek.

Výstava nejlepších fotografií 8. ročníku soutěže PHOTOCONTEST se měla uskutečnit od 26. března do 3. dubna 2020 denně v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze.

 

Stále ještě probíhající pandemická opatření toto znemožnila. Teprve 6.10.2020 byli  vítězové vyhlášeni elektronickou cestou. Naše bývalá žákyně loňské 9. třídy Klára Šimčíková obsadila druhé místo v kategorii ‚Kouzelná diagonála‘. Jelikož nebylo vyhlášeno první místo, blahopřeji Ti Kláro k vítězství v tak obrovské konkurenci. Nyní dopřejme čtenářům nerušenou chvilku s Tvojí krásnou fotkou.

 

MgA. Jan Sacher

pedagog ZŠ Černošice

15.10.2020