Uvítací informace

Vážení rodiče,

 

v novém školním roce bych vás chtěla přivítat a představit se.

Jmenuji se Olga Brožová a letos ve školní družině budu mít na starosti vaše děti. Kontaktní telefon je 724387295 nebo email obrozova@zscernos.cz

 

Do oddělení Veverek bude chodit třída 1.A a část třídy 2.A. Budeme se setkávat ve třídě A04 – Veverky v prvním patře na budově A.

 

Běžný režim družiny:

 

· Školní družina je v provozu již od čtvrtka 1. 9., ranní družina od pondělí 5. 9., která je ve 2. oddělení (Medvídci) v čase 7:00 – 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod. Koncová družina je ve 4.oddělení (Veverky).

 

· Ve čtvrtek 1. 9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:30 hodin, v pátek a v pondělí ve 12 hod. Od úterý dle rozvrhu.

 

· Pokud Vaše dítě nepůjde první den (1. 9.), popř. i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku. Pro uvolnění dítěte z družiny máme formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je na webu školy. Můžete napsat i omluvenku vlastní. https://www.zscernosice.cz/provoz-skolni-druziny/

 

· Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod. V této době máme řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny. Děti, které v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení – ve sběrném oddělení.

 

· V 15:30h bude vaše děti přebírat vychovatelka Ivana Coullen

·  po 16:30h  zůstává ve 4. oddělení  veverek koncové oddělení s vychovatelkou Danou Picmausovou. Konec družiny je v 17:15h.

 

· Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku školního roku vstupovat do budovy školy.

Potřeby do školní dužiny

 

· Převlečení na hřiště dle vašeho uvážení

· papírové kapesníčky

 

 

· Poplatek za ŠD je stejný (450,- Kč za dítě na měsíc), variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy p. Lucii Hájkovou. Platí se ve dvou splátkách – 09/22 – 12/22 = 1 800 Kč a 01/23 – 06/23 = 2 700 Kč – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řadu ŠD.

 

 

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Olga Brožová

09.09.2022