Uzavření školy a úplný přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

dle nařízení vlády jsou od zítřka 14. 10. 2020 uzavřeny oba stupně základních škol. Školy přechází na distanční výuku, jejíž součástí je i online výuka.

Zásady distanční výuky:

  1. Výuka na dálku je pro žáky povinná. Nepřítomnost při online výuce musí být rodiči omluvena v Bakalářích.
  2. Tabulku s přehledem týdenního učiva najdete na webových stránkách školy pod svou třídou vždy v pondělí ráno.
  3. Online výuka začne zítra 14. 10. pro 2. stupeň dle stávajícího rozvrhu. Vyučovací hodiny, které proběhnou online, jsou vyznačené v rozvrhu, který najdete v Bakalářích. Zároveň sledujte v TEAMS kalendář, kde jsou na určené hodiny pozvánky. „Výchovy“ online probíhat nebudou.
  4. Hesla pro vstup do TEAMS zůstávají stejná jako v loňském roce. Noví žáci obdrží svá hesla od třídních učitelů. V případě problému s připojením a heslem kontaktujte výhradně e-mailem zást.pro IT Mgr. Martina Vodičku. Vzhledem k momentálnímu velkému počtu žádostí o reset hesla není možné okamžité vydání nového hesla. Prosíme o trpělivost.
  5. Žáci, kteří nejsou ve škole (nebo jejich zákonní zástupci), si budou moci vyzvednout učební pomůcky od zítřka do pátku 16. 10. v čase 9 – 13 hod. Na vrátnici se jich ujme pracovník školy.
  6. Obědy ve školní jídelně jsou všem žákům zítra zrušeny. Od čtvrtka je možné si oběd objednat (vaří se pouze jedno jídlo) a vyzvednout v jídlonosiči od 11 do 13 hod. u vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny. Zákonní zástupci stvrdí jednorázovým čestným prohlášením, že jídlonosiče jsou řádně vydezifikovány (viz příloha). Strávníci z budovy ZŠ Komenského si mohou vyzvednout oběd pouze v budově ZŠ Pod Školou.

Opatření platí do odvolání, informace budete dostávat prostřednictvím třídních učitelů, obecné informace budou zveřejňovány na webových stránkách a FB školy.

Situace je pro všechny zúčastněné velmi náročná, zvláště pro prvňáčky a jejich rodiče, ale my věříme, že to společně zvládneme a 2. 11. budou moci všichni žáci opět zasednout do školních lavic.

Vedení ZŠ Černošice

 

13.10.2020