Veletržní palác – „Hlavou i tělem“

Dne 28.11. 2018 jsme se třídou navštívili výtvarnou exkurzi ve Veletržním paláci v Praze. Téma celého dne bylo o tom jak vnímat sám/sama sebe. Na úvod jsme s paní průvodkyní poznávali, jaké je to být částí jednoho celku/ skupiny, Dále jsme pokračovali galerií, kde byla různá umělecká díla a zaměřovali jsme se na obrazy, ze kterých jsme se snažili vypozorovat pohyb, kterým byly namalovány. Také jsme si zkoušeli sami různé pohyby celým tělem. Ke konci prohlídky jsme si každý mohl vybrat jeden obraz/předmět, který nás zaujal svým pohybem a poté jsme měli tento pohyb napodobit. Nakonec jsme měli čas na nějaké otázky a shrnutí celé prohlídky. Výlet byl povedený, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí nejen o umění, ale i o komunikaci a svém pohybu těla.                                                                            text: Marianna Konečná                                                                            

02.12.2018