Velikonoce – jarní dílny

Žáci netrpělivě vyhlíželi jaro a Velikonoce. Proto jsme v prvních jarních v hodinách VV a PČ vyrobili květináčky, které jsem v dalším týdnu osázeli osením a dále k nim vyrobíme vajíčka, abychom byli na Velikonoce patřičně připraveni. Kromě tvoření se tomu tématu věnujeme i v literatuře a v prvouce. Je to pro nás krásná průřezová práce napříč předměty. Držte nám palce, ať se brzy květináčky zazelenají.

10.04.2022