VELIKONOCE S KOCOURKEM MIKEŠEM

Ve středu 10. 4. jsme si přiblížili život a dílo našeho významného českého spisovatele a ilustrátora Josefa Lady. Čekala nás procházka jarními Hrusicemi s povídáním, obrázky a se zastávkou u hrusického kostelíka a místa, kde dříve stávala původní chalupa pana Lady. Na závěr našeho putování po Hrusicích jsme navštívili památník Josefa Lady – muzeum. Domem nás provedla milá paní průvodkyně v kostýmu kocourka Mikeše, která při povídání nezapomněla ani na další Mikešovi kamarády.

11.04.2019