Velikonoční dílny na jarních trzích na Vráži

První dubnovou sobotu jsme s vychovatelkami uspořádaly velikonoční dílny na jarních trzích na Vráži. Přestože nám počasí nepřálo, přišlo si vytvořit velikonoční dekoraci spoustu dětí. Vyráběli jsme velikonoční zajíčky, věnečky, jarní květiny, kuřátka, sádrová vajíčka a mnoho dalšího. Celá akce byla uspořádána s cílem pomoci ukrajinským dětem. Dobrovolný příspěvek bude věnován na školní potřeby ukrajinským žákům, kteří nyní navštěvují naši školu.

Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování!

07.04.2022