VELIKONOČNÍ VÝPRAVA

V úterý před velikonočními prázdninami jsme se společně s 2. A vypravili plnit úkoly velikonoční stezky. Ráno jsme společně vyrazili do lesa na Vráži. Tam na nás čekalo 9 velikonočních stanovišť. Otázky se týkaly velikonočních zvyků a tradic a každé stanoviště mělo navíc i pohybový úkol. Pro vyluštění tajenky jsme museli posbírat správné kódy, pomocí nichž jsme v tabulce vyhledali správnou tajenku.

Po splnění úkolů jsme u památného dubu hledali sladká vajíčka, která nám tam schoval velikonoční zajíček. Všichni si to své našli. 😁

Počasí nám přálo a užili jsme si báječnou bojovku v lese. Kubík byl samozřejmě s námi. Děkuji mamince Matěje za pomoc s přípravou stezky a doprovod. 💙

🐣 PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE 🐣

Mgr. Hana Bílová

04.04.2023