Velká rodinná rada

Dnes jme měli velice zajímavý program. S organizací Besedárium a lektorkou Andreou jsme prožili tři vyučovací hodiny s programem nazvaným Velká rodinná rada. Zabývali jsme se financemi a zlepšovali naši finanční gramotnost.

Děti pracovaly ve skupinách, které představovaly rodiny s různým společenským, finančním i sociálním statusem. Byli tu Vampírovi, Hobitovi, Emzákovi, Zombíkovi. Děti hrály role podle informací, které měly na velice pěkně vyvedených kartách. Ty je seznámily s rodinným zázemím, složením rodin, majetkem, příjmy, výdeji i přáními a touhami jednotlivých členů. Žáci představující jednotlivé členy rodiny museli spolupracovat a řešit úkoly, které před ně život v jejich rodině  po dobu jednoho roku přichystal. Neminuly je ani potíže v podobě poruch, pokut nebo bonusy ve výhrách nebo darech.

Seznámili a objasnili jsme si pojmy z finanční oblasti rozpočet, příjem, výdej, půjčka, pojištění, hypotéka, úrok, splátka, loterie a dalšími.

Žáci – členově rodin prezentovali své finanční strategie.

Byl to velmi pěkně připravený a propracovaný program se spoustou podnětných informací.

Na program jsme navázali třídnickou hodinou s reflexí a postřehy žáků a výtvarnou výchovou, při níž žáci ztvárňovali svá vymyšlené rodiny.

Děkujeme lektorce Andree za vedení,

paní učitelce Zálešákové za zajištění

a našemu podporovateli za financování této super akce.

 

PS: Autorem ilustrací – kreseb na kartách je pan Zhouf :), učí na naší škole VV na druhém stupni

 

04.05.2022