Veselá olympiáda

Den první – hod kostkami.

První den děti házely třemi molitanovými kostkami a sčítaly se tečky hodů.

Den druhý – hod holinkou.

Druhý den děti házely holinkou, disciplína je mimořádně bavila, jelikož jsme jim nic s kolegyní Míšou neulehčily a holinka byla velikost číslo 45!

Den třetí – židličkovaná.

Třetí den opět velmi známá disciplína, na počet dětí méně židlí, pustí se hudba pak se stopne a děti musí ukořistit židličku, kdo není úspěšný, tak vypadává, počty se krátí…

Den čtvrtý – skok z místa do dálky.

Čtvrtý den se děti opět protáhly skokem dalekým.

Den pátý – abeceda v tašce.

Pátý den poslední jsme vymyslely disciplínu s názvem Abeceda v tašce. Děti nosí předměty, které vidí kolem sebe do menší papírové tašky v určitém stanoveném limitu, předměty se musí do tašky vejít a nesmí přečuhovat a musí začínat na určité písmenko abecedy.

Olympiádu jsme si všichni neskutečně užili i počasí nám přálo a když třeba ne, byli jsme v tělocvičně. Každý den proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších, děti dostaly drobné odměnky, samozřejmě všechny.

06.11.2021