Veselé ovoce a zelenina. Koláž z trhaného papíru.

09.09.2020