Vycházka do nové divočiny

S lektorem jsme se na konci září vydali na vycházku „divočinou“ na Soutoku. Trasa byla dlouhá 2,6 km. První polovina trasy (1,3 km) byla s výkladem. Žáci se dozvěděli, jaký je význam míst, kde člověk nezasahuje a příroda tak získává ráz divočiny, jaké druhy rostlin a živočichů se zde vyskytují.

Cestou zpět (1,3 km) jsme se rozdělili do skupinek po 5 a sbírali různý přírodní materiál (kousky dřeva, kůry, větvičky, listy, plody, kamínky) pro tvorbu obrazu (otisk na plátno).

Po návratu do výchozího bodu žáci ve skupinkách tvořili různé objekty, které následně přenesli na plátno, na které působilo světlo. Po 20 minutách plátno vymáchali v nádobě s vodou a pověsili na připravené šňůry.

Tato akce se všem moc líbila, počasí nám rovněž přálo, tak jsme si to užili.

23.01.2022