Vycházka s mapou

V rámci předmětu prvouka a témat Naše město a Mapy si děti vyzkoušely během vycházky po okolí našeho města práci s kompasem či buzolou a orientací na mapě a v krajině, včetně světových stran. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých spolupracovaly. Nakonec všechny skupiny došly ke správnému cíli vycházky. 🙂

04.03.2023