Vydávání vysvědčení v pátek 26. června 2020

Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. června 2020.

  • 1. stupeň v 8.00

  • 2. stupeň + 5.A, 5.B v 9.00

Výše uvedené platí, pokud třídní učitel neurčí jinak. Žáci se sejdou na místě určeném třídním učitelem (ve třídě nebo v okolí školy).

 

 

24.06.2020