Výlet do Dobřichovic – Jojo Gym

V úterý 23. 5. jsme se s naší třídou vydali vlakem do Dobřichovic, kde jsme navštívili sportovní centrum Jojo Gym.

Toto centrum pomocí pohybových aktivit napomáhá k posílení zdraví dětí i dospělých. Děti ve čtyřech skupinkách zdolávaly

překážky a různá stanoviště, která byla umístěna ve dvou tělocvičnách. Sportovní akce se dětem velice líbila.

 

28.05.2023