Výlet do podzemí

Hned v září nás čekala první školní akce, a sice výlet do Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči.
Tam jsme měli možnost projít podzemním komplexem a dozvědět se něco o tom, jak taková čistírna fungovala, jaké technologie v ní byly používány, proč jí bylo zapotřebí a o jak významný historický objekt se v současnosti jedná. V závěru jsme vyrazili přímo do původních stok, které jsou již samozřejmě nefunkční, a mohli jsme si je prohlédnout i se jimi proběhnout. Nakonec jsme jednou z usazovacích nádrží propluli na prámu.
Pak jsme – už na čerstvém vzduchu – posvačili a vydali se přes park Stromovka na cestu zpět. Cesta z Černošic do Bubenče není zrovna nejkratší a pro větší skupinu ani moc komfortní, ale žáci naší třídy jsou již tak šikovní, že zvládnou ujít pěkných pár km pěšky, v tramvaji se pořádně držet i pustit sednout toho, kdo to zrovna potřebuje, a ve vlaku moc nehlučet 🙂
Výlet jsme tak mohli využít i v rámci akce Pěšky do školy a zopakovat si dopravní značky a pravidla bezpečného pohybu ve městě.

 

08.10.2023