Výuka od 10. 5. do 14. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do str. 33, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu

Český jazyk – pracovní sešit do strany 80, opakování koncovek podstatných jmena a shoda podmětu s přísudkem

Angličtina – rozhovory na téma Můj volný čas, present simple a present continius

Vlastivěda – opakování Habsburků, průmysl v ČR

Přírodověda – Ekosystém lidské obydlí

10.05.2021