Výuka v týdnu os 24. 5. do 28. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do strany 37, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu

Český jazyk – pracovní sešit do strany 86, opakování koncovek podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, věta holá, holý podmět, rozvitý podmět, několikanásobný podmět, stavba věty, věta jednoduchá a souvětí. Vzorec pro souvětí.

Vlastivěda – závěrečný test, opakování

Přírodověda – Ekosystém rybník a řeka – projekt

Anglický jazyk – čtení Prince a Chuďase, opakování present continius, future, past simple

23.05.2021