Z veverek jsou čtenáři

V druhém pololetí školního roku, budeme se školní družinou navštěvovat pravidelně školní knihovnu. Již jsme se do pohádkového království naší paní knihovnice Petry podívali s veverkama dvakrát. Paní knihovnice pro nás měla připravené ukázky knížek, přečetla nám několik zábavných úryvků, vysvětlila kde co v knihovně najdeme  a jaké jsou pravidla pro vypůjčení knížek. Každý z nás pak měl možnost nějakou knížku si půjčit a snad tak i doma veverky podlehnou kouzlu čtení krásných knih.:-)

24.03.2022