Za predátory do pravěku

Během krásné přednášky paleontologa RNDr. Štěpána Raka jsme se vrátili v čase o několik miliónů let. Pan Rak nám poutavě vyprávěl o dobách, kdy vznikala pevnina a moře a ukazoval nám archeologické nálezy a modely živočichů, které v této době žili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, např. to, že pro predátora je velmi důležité posazení očí. Když se nad tím zamyslíte, všichni predátoři mají oči na hlavě vpředu – potřebují koukat přímo, aby mohli dobře lovit. Naproti tomu býložravci mají oči na hlavě umístěné většinou na boku.

Zkušený vypravěč a znalec p. Rak nás provedl od prvohor až do čtvrtohor. Měli jsme možnost vidět modely nebo zkameněliny korýšů, hlavonožců, ale i velmi zajímavé modely a odlitky lebek dinosaurů, paryb, plazů i savců a dokonce i dinosauří vejce.

 

Pan Rak trpělivě odpovídal na četné dotazy dětí. Jsme rádi za tento zážitek a paní učitelce Václavkové děkujeme za pozvání na tuto akci. 🙂

 

05.03.2023