ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku, kdy jsme si rozdávali učebnice, seznamovali se s novým školním řádem a dělali podobně relativně nudné záležitosti, jsme si proložili i hrou na utužení spolupráce.

Ne vždy spolupráce fungovala, ale alespoň jsme se zasmáli a užili si trochu legrace….

 

13.09.2023