Žákyně a žáci 9.A a 9.B v rolích Mikuláše, andělů a čertů

Dne 5. prosince chodil naší školou Mikuláš (Alex Pachinger, Michal Pittr). Doprovázeli ho andělé (Eliška Bártová, Barbora Vašíčková, Karolína Kadečková, Sofie Ritzová, Klára Šonková) a čerti (Matyáš Mačura, Filip Vošahlík, Kateřina Zoufalá, Martin Pekárek, Teodor Sticzay). Mikuláš s andílky chválil hodné děti a s čerty vystrašil zlobílky z 1. – 5. tříd mokropeské základní školy. Všechny pak podaroval dobrotami a jinými maličkostmi. Všem hercům a pí učitelkám, které připravily pro Mikuláše a jeho družinu knihy pochval i hříchů a pro děti dárky, patří vřelé díky.

Fotodokumentaci si vzali na starost Karin Loja a Matěj Vaněk. Maskérkou se stala Terezie Vesna Pešatová, s organizací pomáhala Eva Bezděkovská. Moc jim děkujeme. Byli skvělí.

Několik postřehů našich herců:

 

Martin:„Já jsem šel za čerta a měl jsem tak strašidelnou masku, že jsem se sebe úplně bál.“

 

Sofie:„Nervozita a obavy z celého mikulášského dne v průběhu první hodiny přerostly v radost. Každá třída měla své kouzlo.“

 

Teodor:„Jako čert jsem byl znechucen z dnešních páťáků. Jsou to neuvěřitelně rozmazlení a neuctiví nezvedenci bez úcty ke starším.“

 

Kateřina Z.:„To pětihodinové pobíhání po škole za ty vystrašené a překvapené obličeje dětí rozhodně stálo.“

 

Karolína:„Nedokážete si představit, jak neobyčejně se cítí člověk docela obyčejný, když je mu svěřena role Mikuláše, anděla či čerta… Viděli jsme, jak zle a nepříjemně se děti mohou chovat. Navzdory temným chvilkám je pro nás tato zkušenost nezapomenutelná.“

 

Michal:„Byl jsem Mikuláš a moc mě to bavilo. Užil jsem si ten den plný básniček dětí nebo strachu z čerta. Také mě bavilo poučovat a napravovat děti k lepšímu. Pochválit hodné, pokárat zlobivé…A doufat, že jim ty sliby vydrží do příštího roku.“

 

Alex: „Čím mladší děti, tím víc se bály.“

 

Bára: „Čím byly děti starší, tím byly drzejší. Malinké děti byly moc roztomilé. Čtvrťáci už se styděli něco Mikulášovi předvádět. Těšilo nás přivádět děti na správnou cestu a chválit hodné a snaživé.“

 

Martina Fritschová, garant mikulášské show 2017

 

 

 

15.12.2017