Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd v ZŠ Černošice se uskuteční 2. –  8. 4. 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k uvedeným mimořádným opatřením MŠMT situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole nejlépe elektronickou formou.

 

Informace k podání elektronické žádosti

Elektronický formulář naleznete na tomto odkazu:

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscernos/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Odkaz bude aktivní pouze v termínu zápisu.

Po vyplnění elektronické žádosti vám bude doručen na zadanou emailovou adresu formulář žádosti ve formátu PDF. Formulář vytiskněte, PODEPIŠTE a doručte jedním z nabízených způsobů případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. V případě nejasností volejte na telef.číslo 724 378 288.

 

Možnosti doručení žádosti:

 1. Datovou schránkou, ID datové schránky školy: mgkpqhj
 2. Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
 3. Doporučeným dopisem na adresu Pod Školou 447, Černošice, 25228
 4. Vhozením do připravené schránky na vrátnici školy v pracovní dny 2. – 8. 4. v době 9 – 12.00 h
 5. Osobně (v mimořádných případech) dne 7. 4. v době 12 – 14.00 h

 

Doklady k zápisu:

 1. Kopie rodného listu, kde bude uveden souhlas s poskytnutím kopie a podpis zákonného zástupce (pro kontrolu data narození, po kontrole bude skartováno)
 1. Doložení trvalého bydliště výpisem z evidence obyvatel nebo čestným prohlášení (pouze v případě, že došlo k přihlášení k trvalému pobytu v Černošicích v měsících březen a duben 2020)
 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (vytištěná elektronická žádost) – POZOR – ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSÁNA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!
 2. Zápisní list (příloha žádosti) – ZDE

 

Součástí zápisu do 1. tříd je i zápis do ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Zápisový list do ŠD – ZDE

V případě, že máte zájem o školní družinu, zašlete zápisový lístek společně s ostatními dokumenty.

Pokud máte zájem o zařazení do třídy s programem CLIL s intenzivní výukou anglického jazyka, přečtěte si bližší informace na stránkách školy – https://www.zscernosice.cz/program-vyuka-metodou-clil/

 • Dotazník k programu CLIL – ZDE
 • Přihláška k programu CLIL – ZDE

V případě zájmu zašlete vyplněný dotazník a přihlášku společně s ostatními dokumenty.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu dodat:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE
 2. Žádost o přijetí (vytištěná elektronická žádost)
 3. Doporučení ze školského poradenského zařízení
 4. Doporučení od lékaře, nebo klinického psychologa

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky a nebudete mít k datu konání zápisu požadované dokumenty, dodáte vše, co budete mít k dispozici, a chybějící dokument doložíte později.

Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Poučení o zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/21 naleznete ZDE