Zápis do prvních tříd

Odkaz k přihlašování na zápis naleznete zde: https://www.zscernosice.cz/zapis-do-1-tridy/

02.04.2023