Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017

Ve dnech 25.1. a 8.2. proběhl na naší škole zápis dětí do budoucích prvních tříd. Celkem bylo zapsáno 128 dětí, z toho rodiče několika dětí žádají odklad školní docházky. V budově školy v Komenského ulici je z kapacitních důvodů počet dětí omezený, proto zde máme i jiná kritéria pro přijetí (nejen trvalé bydliště, ale i vzdálenost bydliště od školy a skutečnost, zda sourozenec chodí nebo chodil do této budovy). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn do 30 dnů na stránkách školy. U zápisu byl rodičům nabídnut kurz pro předškoláky, který začíná 6.4. v 15,15 h v budově školy v Komenského ulici.

Iveta Radová

 

13.02.2016