Zápisové lístky na víceletá gymnázia

Informace pro rodiče žáků, kteří podali přihlášky na víceletá gymnázia (šestiletá, osmiletá G)

  • 9. 6. termín konání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia
  • Cca od 16. 6. vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek + zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení nabíhá pětidenní lhůta (5 kalendářních dnů) pro odevzdání zápisových lístků na G

V případě přijetí na gymnázium, kontaktujte výchovnou poradkyni Romanu Zemanovou s žádostí o tisk a potvrzení zápisového lístku.

Zápisové lístky budou vydávány pouze žákům, kteří byli přijati na víceleté gymnázium. Proto o přijetí svého syna/své dcery co nejdříve informujte školu (R. Zemanovou – zpráva Bakaláři, mail rzemanova@zscernos.cz) a domluvte se na převzetí zápisového lístku. Zápisový lístek bude vydán proti podpisu buď žákovi nebo rodiči.

Za ZŠ Černošice  – Mgr. Romana Zemanová

15.06.2020