Září v naší družině

Konečně nastal čas školy a krásný podzimní měsíc září.Děti i učitelé si po prázdninách odpočinuli a těšili se do školy.

V naší družině užíváme krásného počasí a chodíme ven,je-li venku horší počasí,hrajeme si uvnitř,ale to naštěstí jen

velmi málo.Také jsme začali projekt o zvířatech,který děti velmi baví.

24.09.2021