ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

Závěrečná písemná práce z matematiky se bude psát v úterý 15.6.2021.

Úlohy budou z následujících témat:

  1. Mocniny a druhá odmocnina
  2. Pythagorova věta
  3. Mnohočleny
  4. Lineární rovnice
  5. Kruh, kružnice
  6. Geometrie – Thaletova kružnice
01.06.2021