Závěrečný výlet do ZOO v Plzni

Blíží se konec školního roku a my jsme s dětmi vyrazili do zoologické zahrady v Plzni a přilehlého Dinoparku.

Počasí nám velmi přálo ,sluníčko svítilo a vše se prostě moc povedlo. Začínali jsme u oblíbených lvů přes vlky, ptáky

a další zvířátka až do Dinoparku .Tam jsme s dětmi shlédli 3D film z prehistorie ,děti si pohrály na prolézačkách a jiných herních

prvcích ,koupily si upomínkové předměty a přišla průvodkyně ,která nás provedla další částí zoologické zahrady například

sekcí s názvem Amazonie. Dětem se vyprávění paní průvodkyně moc líbilo a zajímalo je .Na závěr došlo na návštěvu strašidelného sklepení,

kde se mohly děti i my dospělí trochu zchladit.

Cesta nazpět klimatizovaným autobusem byla velmi příjemná .Byli jsme plní nových zážitků z celého dne.

Určitě se některé děti s rodiči do této překrásné ZOO o prázdninách podívají.

21.06.2021