Zážitkový program s drumbeny

Pozvali jsme si pana Zdeňka Rollera, autora drumbenu. Ukázal nám velmi originální rytmickou techniku zaměřenou na základy komunikace a podporu  primární prevence rizikového chování. Děti si hravou formou osvojily techniky při práci s drumbeny, aktivně se zapojily do činnosti. Během workshopu si osvojily základní komunikační dovednosti – naslouchání, sdělování, sebevyjádření, empatii, improvizaci, tvorbu pravidel a jeho respektování. Pro nás všechny to byl velmi intenzivní zážitek.

 

06.04.2019