Zdravotní minikurz u nás ve třídě

V pondělí 25.9. do naší třídy zavítali zdravotníci z FN Motol, aby nás naučili základy první pomoci. Celým minikurzem nás provázel zdravotní bratr a paní doktorka. Naučili nás, co je potřeba udělat, pokud se setkáme s člověkem, který potřebuje první pomoc. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla a na závěr hodiny si každý z nás vyzkoušel masáž srdce na fuguríně. Doufáme, že naši pomoc nebude dlouho nikdo potřebovat, ale kdyby náhodou ano, jsme připraveni.

 

 

22.10.2017