Život na venkově

Na první třídní akci jsme se vydali do Národopisného muzea v Praze a seznámili se se životem na venkově v 18. a 19.století.

Součástí naší návštěvy byla dílna na výrobu dárku pro naše blízké.

V první části jsme se rozdělili na skupinky, každá skupinka pracovala v jiné části expozice a potom ostatní seznámila s tím, co vybádala: jedna skupina zkoumala lidové kroje, druhá lidové bydlení, třetí práci na poli a přírodní materiály a čtvrtá lidové řemeslo.

Po návštěvě jsme se prošli v parku v okolí muzea.

Lenka Strnadová

 

 

 

13.11.2023