Zookoutek – Malá Chuchle

V úterý 10.4. jsme jeli na exkurzi do Malé Chuchle. Měli jsme zde objednaný ekologický program –  LESNÍ ZVĚŘ .

Hned po příjezdu do Velké Chuchle se nás ujaly dvě lektorky. První část programu byla procházka lesem do Malé Chuchle – zookoutku. Lesní zookoutek je celoročně volně přístupný. Jsou zde umístěna zvířata, která se kvůli svému trvalému zdravotnímu či jinému handicapu již nemohou vrátit do volné přírody. Zde jsme se nasvačili a následovala prohlídka lesních zvířat. Lektorka nám ke každému zvířeti povykládala různé zajímavosti. Viděli jsme například jelena evropského, muflona obecného, lišku obecnou, rysa ostrovida a spoustu dalších zvířat.

Další část programu bylo krmení zvířat. Nejdříve jsme byli poučeni, jak se máme při krmení chovat a jaká pravidla bezpečnosti musíme dodržovat. Protože jsme byli hodní a dodržovali jsme kázeň, některá zvířata se od nás nechala nakrmit přímo z ruky. Byl to moc pěkný zážitek.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Moc se nám vše líbilo.

 

Žáci a tř. učitelka

17.04.2018