Ztráty a nálezy

Ve škole se během roku nahromadilo mnoho ztracených věcí, hlavně oblečení. Kdo něco postrádáte, přijďte nahlédnout do ZTRÁT A NÁLEZŮ u schodů v budově C. Všechny nevyzvednuté věci budou na začátku prázdnin předány charitě.

14.06.2020