Hurá, prázdniny!

ZŠ Černošice a Město Černošice zvou na tradiční předprázdninovou akci! Přijďte ve čtvrtek 27. června ve 12.30 do amfiteátru před školou a okolí. Těšíme se na vás!

Školní akademie 2024 – VODA

Také v letošním roce proběhla již tradiční školní akademie. Tématem tentokrát byla voda. Voda a vše s ní spojené se objevilo ve všech připravených vystoupeních našich žáků. Toto téma má své odůvodnění. 1. 1. 1914 byla totiž do pražských vodovodů poprvé puštěna opravdu pitná voda. Za touto událostí stojí budování vodárny v Káraném. Vodní dílo bylo budováno v letech 1906 až 1913, se stavbou tohoto druhu a rozsahu nebyly žádné zkušenosti u nás ani v okolních státech. Proto lze vodárenský komplex, příslušné objekty a vodovodní sítě v Praze označit za vrcholné dílo své doby. Od tohoto data uplynulo letos již 110 let,…

Děkujeme sponzorům sportovního dne

24. června se uskuteční během celého dopoledne sportovní den pro 1. – 4. třídy i třídu přípravnou. Sportovní disciplíny se ponesou v duchu letní olympiády, samotnou organizaci má na starost atletický klub Dipoli, který zajišťuje i zdravé odměny pro děti, a podílí se i žákovský parlament. Děti budou soutěžit i o hodnotné dárečky, které nám poskytli sponzoři oslovení Spolkem přátel černošické školy – firmy Activáček.cz a Kores. Nebudou chybět samozřejmě ani medaile, ty nám zajišťuje paní Martina Grygarová. Děkujeme všem, kteří se podílí na tom, aby si děti sportovní den naplno užily!

Den Země

Dne 3. 5. proběhl v obou budovách ZŠ projektový Den Země. Do aktivit se zapojili žáci z celého 1. stupně. V budově Komenského žáci plnili v nedalekém lese zajímavé úkoly a po cestě posbírali odpadky po neukázněných návštěvnících. Úklid proběhl i na školní zahradě a odměnou všem bylo opékání dobrot na tamním ohništi. V Mokropsech program pro žáky prvního stupně připravili naši deváťáci pod vedením pí. učitelky Tafatové. S pomocí dalších pedagogů a asistentů žáci plnili úkoly na různých stanovištích, vše bylo zaměřeno na přírodu, její poznávání a ochranu. Nechybělo ani zábavně sportovní vyžití.   Moc děkujeme všem, kteří se do přípravy projektového dne zapojili. Počasí…