Krásné prázdniny!

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny! Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017. Letní úřední hodiny sekretariátu zveřejníme v nejbližších dnech.

UZAVŘENÍ BUDOVY B

30. 6. 2017 bude nadále uzavřena budova B ZŠ Černošice v ulici Pod Školou. Žákům 9.A,B, 8.A,B, 7.A,B,C,D bude předáno vysvědčení ve sportovní hale. Žáci se shromáždí před vstupem do haly pro veřejnost a vyčkají příchodu třídního učitele. Žáci 6.B,C,D, 2.D, 3.D dostanou vysvědčení ve školní jídelně. Na své třídní učitele počkají v centrální šatně. Žáci, kteří mají kmenové třídy v budově C, půjdou rovnou do svých tříd. Žáci 1. a 2. tříd, kteří mají učebny v budově A, budou vstupovat do budovy školy původním bočním vchodem ze Školní ulice, který bude viditelně označen. Školní družina bude zítra v provozu…

Aktuální informace k preventivní evakuaci

29. 6. 2017 rozhodl velitel městských hasičů o preventivní evakuaci budov A a B v ulici Pod Školou z důvodu silného přívalového deště, který zaplavil výkop u severozápadního rohu budovy B. V současné chvíli kontroluje zjištěný stav projektant, technický dozor a stavební firma. Všichni žáci jsou v tuto chvíli doma nebo ve školní družině. Všechna oddělení školní družiny jsou provizorně přesunuta do budovy C. O dalších opatřeních týkajících se závěru školního roku budeme průběžně informovat.

Ztráty a nálezy

Žádáme všechny žáky a rodiče, aby si ve vlastním zájmu prohlédli ztráty a nálezy v budovách A, B a C. V pátek v 10.00 budou všechny nevyzvednuté věci odvezeny na charitu!

UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ 29.6.

POZOR – ve čtvrtek 29. 6. 2017 bude uzavřeno vnitřní parkoviště školy i pro pedagogy z důvodu konání školní akce Hurá na prázdniny. Parkovat lze v přilehlých ulicích (K Lesíku, Školní, Střední).

Odpoledne s SDH Mokropsy

V první řadě musím poděkovat panu Kaškovi, a to nejen za nabídku hasičského odpoledne pro děti ze školní družiny, ale i za ochotu, s jakou po mé žádosti k rukám pana Havlíka (veliteli jednotky) vše zařídil. A tak se stalo, že 22. 6. 2017 v 14:00 přijelo hasičské vozidlo se čtyřmi hasiči ke školnímu hřišti. Děti na ně již netrpělivě čekaly, vyzbrojené v plné polní plavkami a ručníkem. Počasí nám přálo, bylo téměř 35 stupňů ve stínu. V rámci preventivní výchovy hasiči dětem předvedli techniku ve vozidle a vysvětlili jim, v jakých situacích a k čemu se používá. Potom začala zábava…