Prázdninový provoz školy

Úřední dny školy v době prázdniny: 2..7.-13.7.2018 + 20.8.-31.8.18 pondělí a středa 9 – 13 hodin   Přejeme všem žákům i rodičům krásné a pohodové prázdniny!

Pracovní sešity na jazyky

Pracovní sešity na všechny vyučované cizí jazyky zajistí žákům škola. Prosíme tedy – NEKUPUJTE je! Bližší informace budou zveřejněny v září.

Šerpování žáků devátých tříd

Ve čtvrtek 21. června proběhlo v Club kině slavnostní šerpování deváťáků. Žáci si připravili krátkou scénku složenou z různých zážitků, které je během celé jejich školní docházky potkaly. Na závěr převzali žáci i žákyně šerpy z rukou svých třídních učitelů, poděkovali rodičům i všem, kteří se na jejich školní docházce podíleli, a emotivně se rozloučili.   foto: Petr Kubín

Hurá na prázdniny!

ZŠ a MĚSTO ČERNOŠICE zvou nejen děti na akci HURÁ NA PRÁZDNINY! Ve čtvrtek 28. června 12.00 – 17.00 před ZŠ Mokropsy.