Škola nanečisto

22. března 2017 15,00 – 17,00 v budově ZŠ v ulici Komenského – jídelna 29. března 2017 15,00 – 17,00 v budově ZŠ v ulici Pod Školou – nový ateliér v podkroví

(Před) škola hrou

aneb Odpoledne pro zvídavé předškoláky a rodiče 14. března 2017 15,00 – 18,00 v budově ZŠ v ulici Pod Školou (Mokropsy) – nový ateliér v podkroví    

Ohlédnutí za DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 8. února 2017 byly budovy školy v ulici Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti.   Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu více než 20 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky. Po celou dobu byly jednotlivé rodiny doprovázeny žákyněmi a žáky třídy 9. B pod vedením pí učitelky Fritschové.   Do školy v Komenského ulici přišlo též několik rodin. Zde je prováděla asistentka pedagoga Julie Filípková.   Návštěvníci ocenili vstřícné…

ETIKETA pro děti

VÍŠ JAK JÍST? ANEB ETIKETA PRO DĚTI je projekt vzniklý ve spolupráci paní Mgr. Alice Pospíšilové (rodič), kolektivu Francouzské restaurace a Mgr. Martiny Václavkové (třídní 4.B). Prvními účastníky se stali žáci 4.B. Zabývali se se etiketou teoretickou i praktickou.

BAKALÁŘI – přístup

Informace ohledně nového systému Bakaláři. Škola přešla na zabezpečený přístup k web aplikaci Bakaláři. Pro tento přístup používáme certifikát PostSignum od CA Česká pošta. Uživatelé, kteří používají Mozilla Firefox pro zobrazení web aplikace Bakaláři, si musí pro správné zobrazení stránky importovat certifikáty CA.

OMEZENÍ VSTUPU DO ŠKOLY

Od pondělí 6.2. do středy 8.2. bude z důvodu montáže lamel omezen vstup do školy centrálním vchodem. Boční dveře nebudou v tuto dobu v provozu. Zároveň nebudou funkční ani zvonky do školní družiny. Děti je možné vyzvedávat s pomocí vrátného. Ke vstupu do školy používejte pouze hlavní (posuvné) dveře.