Škola nanečisto

21.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Komenského 28.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Pod Školou

Den otevřených dveří 2018

Dne 7. března 2018 byly budovy školy v ulici Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti. Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu 28 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky dle nabízených rozvrhů hodin. Po celou dobu byly jednotlivé skupiny doprovázeny žákyněmi a žáky třídy 9. A. Druhou a třetí vyučovací hodinu pomohlo s průvodcovskými službami i několik dětí z třídy 9. B, neboť zájem o prohlídku školy a návštěvu tříd – hlavně…

Škola hrou

Škola hrou aneb odpoledne pro zvídavé přeškoláky a jejich rodiče. 13. března 2018 15.00-18.00 v budově ZŠ Pod Školou

Smysly živočichů

V pátek 2.března se 19 tříd zúčastnilo audiovizuálního programu EVVO s názvem Smysly živočichů. Program připravilo občanské sdružení Penthea, které se zabývá aktivitami souvisejícími s problematikou ochrany přírody. Žáci byli prostřednictvím zvukových i obrazových ukázek seznámeni se smysly živočichů. Velmi zajímavě vyznělo srovnání lidských a živočišných schopností. Součástí byly také ukázky živých exponátů.  Program měl velmi vysokou úroveň. Setkal se s pozitivní odezvou od pedagogů i žáků. S touto organizací budeme dále spolupracovat. Mgr. M. Václavková