Pozvánka na výstavu TADY NOVÁ REPUBLIKA

V dubnu máme z Národního pedagogického muzea J. A. Komenského zapůjčenou výstavu TADY NOVÁ REPUBLIKA! Na výstavě se postupně vystřídaly nebo ještě vystřídají všechny třídy spolu se svými vyučujícími. Vzhledem k zájmu bude výstava otevřena také rodičům žáků i široké veřejnosti. A to v následujících termínech: 23. a 24.4. od 15 do 17 hodin 25.4.  od 15 do 18 hodin 26.4. výstavu vracíme zpět do muzea. Výstava se nachází v prvním patře budovy A. Žádáme návštěvníky, aby z důvodu kontroly pohybu cizích osob ve škole procházeli přes vrátnici (cestou tam i zpět). Děkujeme a těšíme se na Vás!

Zápis do prvních tříd

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl v prostorách základní školy zápis budoucích prvňáčků. Během celého odpoledne se dveře nezavřely. Žáci osmých a devátých tříd postupně přivítali 130 dětí i s jejich rodiči a někdy i s ostatními rodinnými příslušníky. Učitelky 1. stupně se jich následně ujaly a prověřily jejich školní připravenost. Vysoký počet nás sice překvapil, ale nezaskočil. Několik dětí z tohoto počtu pravděpodobně nenastoupí z důvodu odložené školní docházky. V září 2018 bude otevřeno 5 prvních tříd, jedna v budově ZŠ v Komenského ulici a čtyři třídy v budově Pod Školou ( Mokropsy). Z těchto 4 tříd bude jedna zaměřena na výuku angličtiny, další na matematiku a dvě…

Jarní sběr papíru

Již tradiční jarní sběr papíru proběhne na naší škole v úterý 15. května od 7:15 do 8:00 opět v ulici K Lesíku. Na balíky sběru prosím napište hmotnost, příjmení a třídu žáka. Všechny tyto informace pak nahlásíte zapisovatelkám. Celkový počet kg prosím sečtěte doma, při sběru již na to není časový prostor. Za peníze za přinesený papír dostane každý třídní učitel možnost nakoupit odměny, apod. POZOR! JIŽ NESBÍRÁME KARTONY! Cena za karton je v současnosti prakticky nulová. Děkujeme a těšíme se, že dorazí rekordní počet sběračů . Ilona Olšaková  

Informace EŽK a E-JÍDELNÍČEK 16.4. 15:00

V tento moment jsou již opět v provozu všechny elektronické systémy pro rodiče ZŠ Černošice. K zneprovoznění v termínu 13.4.-15.4. došlo v souvislosti se změnou provozovatele internetu, změně veřejné IP adresy organizace a změně struktury zabezpečení v souvislosti s novými předpisy GDPR. Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.

Dezinformace v médiích

V rámci výuky průřezového tématu mediální výchova se snažíme vést žáky k zamyšlení nad zprávami a informacemi, kterými je dennodenně zahlcuje internet. Pokud se i Vy chcete dozvědět, co přesně znamená „fake news“ nebo „hoax“, rádi bychom Vás upozornili na akci Dezinformace v médiích. Uskuteční se 15. května 2018 v 18.00 v Club kině Černošice. Více info: https://www.facebook.com/events/184297612199727/

Nový ping-pongový stůl

Máme ping – pongový stůl! Od konce března jsou přestávky na školní zahradě v Komenského ulici pro děti zábavnější díky novému ping – pongovému stolu. Prostředky na nákup venkovního stolu získaly děti na vánočním jarmarku, kde prodávaly své výrobky. Děkujeme všem, kteří přispěli!