Záložka do knihy spojuje školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenska pedagogicka knižnica v Bratislave pořádají letos již 8.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma tohoto ročníku zní: Tajuplný svět knižních příběhů.
Myšlenkou akce je propojení vždy jedné české a slovenské školy, kdy žáci přihlášené třídy vytvoří záložky do knihy a ty si pak vymění s partnerskou školou na Slovensku.
Naší partnerskou školou se stala škola na východě Slovenska v obci Helcmanovce.
https://www.helcmanovce.sk, https://skolahelcmanovce.edupage.org

Jde o projekt podporující v první řadě čtenářskou gramotnost, podněcuje spolupráci, tvůrčí kreativitu a zájem dětí o poznávání.

Děti vyráběly záložky během prvních měsíců tohoto školního roku při hodinách věnovaným výtvarné výchově a pracovním činnostem.
Samotné tvorbě předcházela přípravná fáze ve formě sběru materiálu, seznamovaní s tématy prostřednictvím prezentací a tvůrčími čtenářskými dílnami. Děti pracovaly s vlastními knížkami, knížkami ze školní knihovny i s knížkami ze soukromých knihoven svých pedagogů.

Záložka do knihy – Od vzdálených spolužáků

Zásilka ze Slovenska dorazila. Naše se v pondělí vydá na cestu. Věříme, že do cíle dorazí ještě v říjnu. Po otevření balíčku jsme objevili nejen záložky, které jsou hlavním projektovým výměnným artiklem, ale i mapy a knížky ve slovenštině, se kterými budeme moci pracovat a s jejichž pomocí se blíže seznámíme s kulturním prostředím, krajinou i jazykem našich sousedů. Darované knížky jsme dali tam, kde jim bude nejlépe – do školní knihovny, kde jsou k dispozici zájemcům. Záložky tvořila celá naše partnerská škola, která je počtem žáků blízká osmině naší. 😊 Zásilka od nás  obsahuje kromě záložek i materiály o ČR i naší obci,…

Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenska pedagogicka knižnica v Bratislave pořádají letos již 8.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma tohoto ročníku zní: Tajuplný svět knižních příběhů. Myšlenkou akce je propojení vždy jedné české a slovenské školy, kdy žáci přihlášené třídy vytvoří záložky do knihy a ty si pak vymění s partnerskou školou na Slovensku. Naší partnerskou školou se stala škola na východě Slovenska v obci Helcmanovce. https://www.helcmanovce.sk, https://skolahelcmanovce.edupage.org Jde o projekt podporující v první řadě čtenářskou gramotnost, podněcuje spolupráci, tvůrčí kreativitu a zájem dětí o poznávání. Děti vyráběly záložky během prvních měsíců tohoto školního roku při…