Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenska pedagogicka knižnica v Bratislave pořádají letos již 8.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma tohoto ročníku zní: Tajuplný svět knižních příběhů.

Myšlenkou akce je propojení vždy jedné české a slovenské školy, kdy žáci přihlášené třídy vytvoří záložky do knihy a ty si pak vymění s partnerskou školou na Slovensku.

Naší partnerskou školou se stala škola na východě Slovenska v obci Helcmanovce.

https://www.helcmanovce.sk, https://skolahelcmanovce.edupage.org

Jde o projekt podporující v první řadě čtenářskou gramotnost, podněcuje spolupráci, tvůrčí kreativitu a zájem dětí o poznávání.

Děti vyráběly záložky během prvních měsíců tohoto školního roku při hodinách věnovaným výtvarné výchově a pracovním činnostem.

Samotné tvorbě předcházela přípravná fáze ve formě sběru materiálu, seznamovaní s tématy prostřednictvím prezentací a tvůrčími čtenářskými dílnami. Děti pracovaly s vlastními knížkami, knížkami ze školní knihovny i s knížkami ze soukromých knihoven svých pedagogů.

 

Zapojené třídy pojaly záložky rozličně. Některé mají celotřídně jednotnou koncepci, jiné ne.

Do projektu se zapojilo několik tříd z prvního i z druhého stupně.

Tvorba záložek byla pro tvůrce také aktivitou objevnou, při níž získávali nové poznatky.

Páťáci ( 5.B) prostřednictvím svých záložek seznamují vzdálené spolužáky s prvními, kdo čtenářům příběhy vypráví – s českými ilustrátory. Na zadní straně jejich záložek je fotografie představovaného ilustrátora a jeho nacionále.

Třeťáci (3.B) na svých záložkách přibližují příběhy z českých knížek, které mají rádi. Na rubové straně záložky je umístěna fotografie českého spisovatele, jeho nacionále a název knížky.

Třeťáci (3.E) pracovali s knihami jen jednoho současného českého autora. Slovenským dětem prostřednictvím záložek představují knížky Ivony Březinové. Zadní strana jejich záložek nese nacionále spisovatelky, její fotografii i název knížky.

Žáci šestého ročníku se snažili vytvořit záložky, které by zobrazovaly jejich nejoblíbenější knihu – nechyběl název knihy a jméno autora, jednalo se vlastně o doporučení, co by si jejich sousedé mohli přečíst.

Někteří pedagogové se svými třídami nezůstali jen u tvorby záložek, ale rozšířili projekt i o další aktivity. Projekt tak obsáhl témata v českém jazyce a literatuře, v prvouce i matematice.

Děti pracovaly s literaturou, obrazovým materiálem v papírové i digitální podobě, s mapami, seznamovaly se s oblastí i místem, kam záložky putují, počítaly vzdálenost i čas, povídaly si o slovenské literatuře, četly slovenské texty, poslouchaly audionahrávky a pracovaly s nimi.

Při práci byly děti povětšinou překvapené podobností češtiny a slovenštiny v psané i mluvené podobě.

 

Děti pracovaly velmi pěkně. Představa, že jejich záložka se dostane k jinému dítěti jako dárek a tak daleko, většinu z nich nadchla a podnítila v nich zájem o získání více informací o životě „našich sousedů“.

Více podrobnějších informací naleznete na www.zscernosice.cz pod jednotlivými třídami.

 

Děkuji naší paní knihovnici za zprostředkování účasti v tak zajímavém projektu.

Za zúčastněné třídy i pedagogy

 

Mgr. Martina Václavková

 

20.10.2017