Informace k zápisu do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

 • 4. 4. 2019 v době zápisu do prvních tříd
 • v čase 14 – 19 hodin
 • v budově ZŠ Černošice Pod Školou 447 (i pro žáky z budovy Komenského)
 • s sebou přineste zápisní lístek s vyplněnou hlavičkou, 2. část lístku vyplníte v září
 • zápisní lístek ke stažení ZDE
 • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

 • žáci se přihlašují na každý školní rok znovu prostřednictví zápisního lístku
 • žáci dostanou zápisní lístek začátkem května od svého vychovatele nebo je ke stažení ZDE
 • zápisní lístek je třeba odevzdat vychovatelce ve svém oddělení do 24. 5. 2019
 • stačí vyplnit pouze 1. část, odchody až v září
 • zápis je určen zájemcům budoucích 2. – 3. tříd.
 • z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
 • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy