Rozpočtový výhled – návrh

Rozpočtový výhled navrhovaný školou
v tis. Kč
Rozpočet Rozpočtový výhled
rok 2017 rok 2018 rok 2019
náklady celkem      41 790,23      42 208,13    42 417,08
v tom platy, OON, cca ONIV      32 150,10      32 471,60    32 632,35
vlastní výnosy celkem        1 841,60        1 860,00      1 869,22
v tom příjmy od rodičů        1 000,00        1 010,00      1 015,00
transfer KÚ ONIV      32 150,10      32 471,60    32 632,35
příspěvek na provoz od zřizovatele        7 798,53        7 955,30      7 915,51