Jídelna

logo

 

KONTAKT:

724 437 139 paní Bartošová

provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz

 

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že vše ohledně zařizování školního stravování zůstává stejné jako minulý rok – čipy, variabilní symbol atd.

 

Číslo účtu pro platby obědů: 7024582/0800

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že Vašim dětem nebudou vydávány obědy, pokud nebudou mít dostatek hotovosti na svém kontě!

Žáci 1. stupně mají jídlo automaticky objednáno a pokud nebude v řádném termínu zrušeno, je jídlo považováno za závazně objednané a musí být uhrazeno. Řádný termín pro změnu jídla je stanoven na 14:00 předchozího pracovního dne. Zrušení stravy lze do 8:00 daného dne výdeje.
Děkujeme za pochopení.

Obědy je možné stornovat:

  • zrušení stravy lze do 8:00 daného dne výdeje na e-jídelníčku

 

Oběd je dítěti vydán pouze 1. den nemoci!                                       –

 

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Pátek
11.40 – 14.00 hod.

Úřední hodiny pro rodiče a strávníky (kancelář manažera)
Pondělí – Pátek
07.00 – 08.00 hod.
14.00 – 14.30 hod.

 

KONTAKT

Martina Bartošová
manažerka provozu

Tel.: 251 001 604 (linka 24), 724 437 139 (mobilní telefon je dostupný v úředních hodinách)
E-mail: provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz

 

Níže přikládáme odkaz na webové stránky, kde najdete veškeré informace týkající se změn, a zároveň vás na nich budeme pravidelně informovat o novinkách, sledujte, proto prosím jejich aktualizace:

http://www.gth.cz/zs-cernosice

 

Ceny obědů

oběd měsíční platba
I . kategorie (6 – 10 let) 25,- Kč 500,- Kč
II. kategorie (10 – 14 let) 27,- Kč  540,-  Kč
III. kategorie (15 let a výše) 29,- Kč 580,- Kč

pozn. po dovršení deseti let patří dítě již do II. kategorie, po dovršení čtrnácti let patří dítě již do III. kategorie 

 

Platbu za obědy je nutné uhradit vždy do 25. dne v měsíci předcházejícím!

 

Mohlo by vás zajímat: