Třída 1.A

Třídní učitel:

Bílová Hana, Bc.

 tel: 251001797
 hbilova@zscernos.cz