Třída 1.A

Třídní učitel:

Bílová Hana, Bc.

 tel: 251001797
 hbilova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Čtenářská dílna ve školní knihovně

V pátek 15. 11. nás čekalo překvapení v podobě dílničky čtení pro prvňáčky  – J. Čapek – O pyšné noční košilce. Paní knihovnice nám pohádku přečetla, ukázala nám ilustrace, vyzkoušela si nás z pozornosti posluchače, probrala a vysvětlila nám „divná“ slova a nakonec jsme si tu krásnou košilku namalovali. Děkujeme naší paní knihovnici za čas, který nám věnovala. Těšíme se na příště!

Zábavná matematika

V hodinách matematiky se v současné době seznamujeme s porovnáváním množství, a tak jsem pro toto téma zvolila praktické ukázky porovnávání zjištěných hodnot.  Děti měly možnost poznat způsob měření času, jednotky hmotnosti i jednotky délky. Měření jsem rozdělila do dvou fází. První den jsem do třídy žákům přinesla různě velké plyšové hračky a kuchyňskou váhu. Nejprve jsme se věnovali seznámení s jednotkami hmotnosti. Děti říkaly, jaké jednotky znají, kde je můžeme vidět, k čemu je můžeme využívat. Poté jsme si ukázali, jak funguje kuchyňská váha, a provedli jsme zvážení jednotlivých hraček. Do připravené tabulky a současně i na tabuli jsme…

Divadlo KŮZLE

Potrestaná lakota Ve vesnici Podpěšín je chalup jako máku. Nás však budou zajímat jen dvě. Ta šišatá, která patří Petrovi a ta Zorčina, co je tak bohatě zdobená. Mezi Zorkou a Petrem je sice rozdíl, on je chudý, ona bohatá, avšak jsou z jedné vesnice a musejí se spolu naučit vyjít. Jak to s nimi dopadne, jsme se dozvěděli v pohádce. 🙂

Prvouka venku

Poznávání listnatých a jehličnatých stromů jsme se rozhodli vyzkoušet v okolí naší školy. Byla to velmi příjemná hodina prvouky, svítilo sluníčko, děti si mohly na jednotlivé stromy, jejich listy i plody sáhnout, přivonět. Doufejme, že takových možností budeme mít ještě mnoho 🙂

Podzimní vyrábění

Podzimní sluníčko nás vylákalo ven na hřiště, kde se děti krásně proběhly a při té příležitosti nasbíraly i barevné lístečky na vyrábění. Při Vv a Pč se dětem povedly nádherné podzimní obrázky. 🙂

BRUSLENÍ

V pátek 4. 10. 2019 si děti vyzkoušely opravdovou lekci bruslení pod vedením zkušených hokejových trenérů. Akce se vydařila, děti si dopoledne perfektně užily a všem ze zimního stadionu moc děkujeme za organizaci a pozvání. 🙂

Divadélko Koloběžka – 20. 9. 2019

Pohádka začala tím, že děti zasadily semínko a z něj vyrostl velký les. Objevily se v něm různé houby například hříbek Poddubáček nebo Muchomůrka červená. Děti si také společně zacvičily „Houbí rozcvičku“. Najednou se v lese objevily dvě děti Honzík a Hanička. Honzík se ale neuměl v lese chovat – křičel, kopal do hub a vyhazoval v lese odpadky. To se hříbkům nelíbilo a tak na děti zavolaly čaroděje Fousoděje, aby dal dětem za vyučenou. Děti byly unavené, tak si chvilku lehly na mech a usnuly. Toho využil čaroděj Fousoděj, čaroval s dětmi a všichni společně proměnili Honzíka, ze kterého se stal hodný chlapec….