Třída 1.E

Třídní učitel:

Mgr. Tereza Povýšilová

 tel: 251001797
 tpovysilova@zscernos.cz